Ansøg til Aktivitetspuljen

Retningslinjer for søgning af midler fra aktivitetspuljen

En bevilling beror på en kvalitativ vurdering med fokus på følgende kriterier:

  • Der gives ikke støtte til foreningers eller Studentersamfundets gruppers daglige drift.
  • Der kan ikke gives støtte til dækning af udgifter påført ansøger før bevillingsdato.
  • Støtten udbetales kun på foreviste dokumenterede udgifter, og kun det eksakte beløb som dokumentationen viser og kun til det maksimalt bevilligede beløb.
  • Det skal fremgå tydeligt af reklamematerialet, at Studentersamfundet har givet tilskud til aktiviteten.
  • Der forventes at man ikke bruger mere end 50 kr på mad pr. person
  • Ansøgning skal sendes senest 4 uger inden arrangementets afholdelse.
Udfyldes kun hvis relevant

cirka tal