Ansøg til Udviklingspuljen

Retningslinjer for søgning af midler fra Udviklingspuljen

En bevilling beror på en kvalitativ vurdering med fokus på følgende kriterier:

  • Støtten skal kunne ses i et investeringsperspektiv eller som et opstartstilskud til en aktivitet
  • Aktiviteten skal bidrage med fornyelse til Studentersamfundets aktivitetsportefølje
  • Aktiviteten skal have en bred målgruppe
  • Aktiviteten medvirker til profilering, medlemsrekruttering og aktivisthvervning til studentersamfundet.
  • Investering i udstyr, der må forventes at kunne bruges til flere forskellige aktiviteter i studentersamfundet.
  • Der kan kun bevilliges støtte til den samme aktivitet én gang
  • Der ydes ikke støtte til driftsomkostninger
  • Ansøgning skal sendes senest 4 uger inden arrangementets afholdelse.
Udfyldes kun hvis relevant


Upload budget for aktiviteten