Create an application for the Sport and Leisure Fund

The purpose of this fund is to support activities for students at Aalborg University, that does not involve alcohol.

Funds are granted to activities and investments that improve the study environment with a special focus on activities that spans across different study programmes and faculties. When applying for funds please use the application form and fill out all fields. Additionally, a clear and realistic budget for the entire activity has to be presented together with a budget showing how the granted funds are intended to be used.

  • Application must be sent in no later than 14 days before the start of the event.
Udfyldes kun hvis relevant

Udfyldes kun hvis relevant
(enkeltperson, forening, gruppe m.v. Erhvervsvirksomheder og forskellige selskabsformer kan som hovedregel ikke modtage støtte):
Skriv titlen eller overskriften på projektet her…
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Beskriv projektet her…

Der skal ligeledes vedhæftes et overskueligt og realistisk budget for hele aktiviteten, sammen med et budget for de midler der søges af fonden.