Ansøg til Faglig Sport & Fritid Fonden

Fondens formål er at støtte aktiviteter for studerende ved Aalborg Universitet, der ikke involverer alkohol.

Der ydes støtte til aktiviteter og investeringer af en almen studiemiljøfremmende karakter, med særlig vægt på aktiviteter der går på tværs af studieretninger, årgange og fakulteter. Ved ansøgning om midler skal ansøgningsformularen benyttes og alle felter udfyldes. Der skal ligeledes vedhæftes et overskueligt og realistisk budget for hele aktiviteten, sammen med et budget for de midler der søges af fonden.

  • Ansøgning skal sendes senest 4 uger inden arrangementets afholdelse.
Udfyldes kun hvis relevant

Udfyldes kun hvis relevant
(enkeltperson, forening, gruppe m.v. Erhvervsvirksomheder og forskellige selskabsformer kan som hovedregel ikke modtage støtte):
Skriv titlen eller overskriften på projektet her…
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Hvis der er tale om et event eller en anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet indledes) svarende til tidspunkt for eventet eller anskaffelsestidspunkt
Beskriv projektet her…

Der skal ligeledes vedhæftes et overskueligt og realistisk budget for hele aktiviteten, sammen med et budget for de midler der søges af fonden.